• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  CHUYÊN VIÊN/ NHÂN VIÊN TRỰC ĐIỀU ĐỘ

 • 2021-03-16 12:19:56
 • Nhiệm vụ chính của Chuyên viên/Nhân viên trực điều độ 

  - Phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan để điều hành tổ bay thực hiện nhiệm vụ bay hàng ngày 24/7, đảm bảo chuyến bay an toàn, đúng giờ và chất lượng phục vụ/ Liaise with related units and departments to monitor crew flight activities 24/7 and ensure flight safety, on-time and high quality of service.

  - Cung cấp thông tin tổ bay (GENDEC, APIS) cho các nơi liên quan theo quy định/ Provide flight information (GENDEC, APIS) to related parties in accordance to the regulation.

  - Bố trí tổ bay di chuyển (positioning, dead-heading) khi làm nhiệm vụ / Arrange necessary accommodation for positioning/deadheading flights for the crew on duty.

  - Điều động xe đưa đón tổ bay đi làm nhiệm vụ; đặt phòng khách sạn cho tổ bay/ Arrange shuttle and travel accommodation for the crew on duty

  - Giải quyết nguyện vọng tổ bay hàng ngày theo quy định/ Resolve all crew queries in accordance with the regulation.

  - Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi hàng ngày/ Receive and process feedbacks on a daily basis.

  - Cập nhật các thay đổi và bảo trì lịch tổ bay đã được công bố/ Update changes and maintain the published flight schedule.

  - Bàn giao ca kíp đúng giờ, đầy đủ thông tin (bao gồm các công việc còn tồn cần theo dõi xử lý tiếp) theo quy định/ Hand over shift on time with complete information (including backlogs to be monitored for further processing) as prescribed.

  Yêu cầu đối với Nhân viên trực điều độ

  - Có các văn bằng được công nhận như Cử nhân, Cao học, Bằng chuyên ngành Vận tải Hàng Không, Kế Toán, Ngôn Ngữ hoặc văn bằng tương đương./ Possess a recognized Bachelor’s Degree in Business studies/ Aviation Transportation Management/ Accounting/ Statistics or equivalent

  - Ưu tiên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương./ At least 1 years working experience in same position would be more preference.

  - Có các ưu điểm cá nhân: thân thiện, chính chắn, khiêm tốt, chân thật, tỉ mỉ, chủ động, khả năng làm việc tốt trong môi trường áp lực./ Possess personal traits: friendly, mature, humble, honest, and meticulous; self-starter; able to perform under pressure in a challenging environment.

  - Có kỹ năng nói và viết tiếng Anh thành thạo Toiec trên 600, kỹ năng vi tính tốt và thành thạo sử dụng các phần mềm: Excel, Word, Outlook, Power BI/ Proficient in oral and written English, Toeic > 600. Excellent computer skills and proficient in Excel, Word, Outlook, Power BI.

  - Làm việc theo ca và phân công công việc cuối tuần, ngày lễ./ Must be able to perform shifts and work on weekends and public holidays.

  • facebook