• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  VIETJET AIR TUYỂN DỤNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH

 • 2021-04-15 10:01:46
 • Địa điểm làm việc: Sân bay Nội Bài

  Thời hạn: 30/04/2021

  Mô tả công việc

  Hỗ trợ Trưởng phòng PVHK giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp liên quan đến dịch vụ hành khách, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của hành khách cũng như của nhân viên trong thẩm quyền của mình. Giám sát tiêu chuẩn an toàn, an ninh cho các dịch vụ cung cấp cho hành khách nhằm đảm bảo các chuyến bay được đúng giờ.

  Support Passenger Service Manager (PSM) to monitor & supervise all services which are related to passenger services, handle all requests, complaints of customer as well as internal personnel timely supply the passenger services in order to ensure safety , security and turnaround time of A/C.

  -  Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng PVHK trong giám sát việc cung cấp các dịch vụ và các hoạt động liên quan đến phục vụ hành khách, hành lý của hành khách đi tàu bay, đối với các chuyến bay đi và / hoặc đến của Vietjet tại sân bay.

  Accountable to PSM for implementation services which is related to passenger services, baggage service operations of departure/arrival VJA flights.

  -  Hỗ trợ Trưởng phòng PVHK triển khai các phương án, kế hoạch, quyết định mới từ Trưởng phòng PVHK đến các bộ phận liên trong phạm vị quản lý của mình.

  Support Passenger service Manager to deploy new updated information to relevant department.

  -  Theo chỉ đạo của Trưởng phòng, hỗ trợ Trưởng phòng trong việc giám sát phân công lịch công tác cho nhân viên của các Đội trưởng phục vụ hành khách, nhằm đảm bảo nhân sự phù hợp theo quy định của Trung tâm.

  On behalf of PSM, supervise the roster of  passenger service Team leader to assure the suitable positions for staff according to the GSOC regulations.

  -  Thay mặt Trưởng phòng làm việc với nhà chức trách sân bay hay cơ quan quản lý nhà nước khi được ủy quyền.

  On behalf of PSM, coordinate with local airport Authorities, Government management Representative to maintain a good relationship.

  -    Xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng của Trung tâm..

  Maintains & develops the service quality through feedback contribution & implement quality improvements in line with orientation of company.

  -  Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân. Nâng cao & truyền bá rộng rãi văn hóa, hình ảnh của Vietjet Air tại địa phương đó, trong đó bao gồm cả văn hóa cung cấp dịch vụ, cách thức hoạt động và tính an toàn cao.

  Responsible for building up professional working environment, enhance teamwork & personal responsibilities. Beside that, responsible for implementing and strengthening the Vietjet culture locally including service culture, operating style and safety.

  -  Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc kiểm soát qui trình phục vụ theo đúng tiêu chuẩn công việc đảm bảo hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao nhất

  Support PSM to control the service procedures base on the working standard to assure the quality of the team’s activities.

  -  Sẵn sàng tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới khi được yêu cầu nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ

  Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process.

  -  Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty cũng như của Trung tâm.

  Comply with policies of GSOC and company.

  -    Nghiêm túc thực hiện và tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, an ninh đối với nhân viên cũng như đối với hành khách đi tàu bay.

  Strictly comply & follow up the policies, procedures of safety & security as well as the passenger.

  -    Thực hiện các công việc được giao phó chính xác theo các quy trình, chỉ đạo của Trưởng phòng/Ban Giám đốc Trung tâm một cách chuyên nghiệp.

  Comply with procedures, instructions of PSM/BOD & execute all tasks above.

  -  Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của các Phòng nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng

  Assist PSM in planning, evaluating the department/ team’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

  -    Giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy định của các cấp nhân viên trong thẩm quyền quản lý của mình.

  Supervising the compliance of personnel with procedures, policies of GSOC.

  -    Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc giám sát và đảm bảo nhân viên nghiêm túc thực hiện vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc theo quy định.

  Support PSM to monitor & maintain occupational health & safety at working area.

  -  Báo cáo hoạt động của các phòng hàng tuần, hàng tháng lên Trưởng phòng PVHK nhằm đưa ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời những sai sót đã hoặc có thể xảy ra.

  Weekly, monthly report the department/team’s activities for Passenger Service Manager in order to timely correct the possible mistakes.

  -  Phối hợp với các bộ phận liên quan để thưc hiện nhiệm vụ được giao luôn đạt hiệu quả cao nhất.

  Coordinate with the related department to assure the quality of the assigned tasks.

  -    Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao phó.

  Perform other tasks as assigned by Passenger service Manager

  Yêu cầu:

  -    Có ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không.

  Has aviation experiences minimum 7-10 years

  -    Tốt nghiệp Đại học trở lên

  Graduate from University or above

  -    Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ Toeic từ 600 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương) hoặc tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Ưu tiên ứng viên biết thêm một ngoại ngữ khác (Hoa, Nhật, Hàn v.v…)

  English: Toeic 600 (or equivalent certificate) or college graduation/graduated from English major; Priority for candidate can speak other languages (Japanese, Korean, Chinese…)

  -  Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng ( Words, Excel, Email..)  

  Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point.
   

  -  Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

  Good health, be able to work under pressure.

  -  Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

  Careful, honest, responsible, teamwork.

  -  Khả năng giao tiếp tốt

  Good communication

  -  Sẵn sàng làm việc, công tác xa nhà

  Willing to work far away form home

  -  Thái độ lịch thiệp khi giao tiếp với khách hàng cũng như với đồng nghiệp. Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

  Issues solving skills.

  -  Có kĩ năng quản lý

  Leadership skills

  Ứng tuyển tại: https://careers.vietjetair.com/Jobs/Vacancy/2173

  • facebook