• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Tiêu chuẩn nhân viên hàng không
    • Tiêu chuẩn nhân viên hàng không

      Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BGTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn nhân viên hàng không.

    • facebook