• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Những từ viết tắt Tiếng Anh thông dụng trong ngành Hàng không (P.1)

  • 2021-09-30 21:53:15
  • Bài viết liên quan

  • TList of Airline Codes
  • Video clip

    • facebook